* You are viewing the archive for the ‘Brott’ Category

Förbud

Jaktkniv och lagen om förbud att böra knivar kan ställa till problem. På väg till att jaga och med utrustning som gevär och lite annat samt då en kniv kan det kanske bli lite besvärligt. Att föra med sig gevär till en jakt är ok så länge man förvarar vapen och ammunition separat. Men hur gör man med kniven då?

Straff

Illegalt vapeninnehav borda kan tyckas bestraffas rätt så hårt. Men i praktiken får de flesta som påträffas med vapen böter och/eller villkorlig dom. Ett sätt som gör att man knappast kan förvänta sig att de skall sluta bära vapen då straffet vid ett påträffande är milt.

Om man istället satte minimistraffet på ett år vilket många har föreslaget så skulle de ha effekten att en hel del tänkte sig lite mer för. Att sitta ett år i fängelse frestar inte speciellt många speciellt inte som står i början av sin brottskarriär. Ett sätt att få ned antalet personer som bär vapen. … Continue Reading