Bostad

Sveriges mäklare har i dag en mindre positiv syn på bostadsmarknaden än tidigare, den har blivit lite avmätt men det har å andra sidan inte blivit något rejält tapp såsom vissa trodde utan snarare har en väldigt het marknad svalnat av något. Det tycks inte bli någon bostadsbubbla såvida inte något drastiskt händer, den vikande konjunkturen ger vid handen att även bostadspriserna bör ha vikande siffror och i nuläget verkar det inte som det kommer komma några nya politiska beslut som kan sänka bostadsmarknaden ytterligare. Nyproducerade lägenheter tar längre tid att sälja men eftersom allt färre kommer produceras så bör det jämna ut sig så småningom.

För tillfället tar det lite längre tid att avyttra bostäder och priserna har troligtvis passerat toppen för en tid sedan men det går att få ut rätt bra med pengar även om marknaden inte är lika het längre. Homestaging har blivit allt vanligare för att öka attraktionskraften på sin egen lägenhet. Att sticka ut mot sina konkurrenter och ge ett rent prydligt och mysigt intryck av sitt eget hem har blivit trumf när det gäller att sälja och det kan öka priset avsevärt. Så pass att det kan vara värt att ta in professionell hjälp vilket allt fler gör för att maximera sina försäljningschanser och därmed göra en bättre affär.