Straff

Illegalt vapeninnehav borda kan tyckas bestraffas rätt så hårt. Men i praktiken får de flesta som påträffas med vapen böter och/eller villkorlig dom. Ett sätt som gör att man knappast kan förvänta sig att de skall sluta bära vapen då straffet vid ett påträffande är milt.

Om man istället satte minimistraffet på ett år vilket många har föreslaget så skulle de ha effekten att en hel del tänkte sig lite mer för. Att sitta ett år i fängelse frestar inte speciellt många speciellt inte som står i början av sin brottskarriär. Ett sätt att få ned antalet personer som bär vapen. För har man vapnet på sig ökar naturligtvis risken att det kommer till användning också.

Regeringen visar här en viss flathet att ta uti med det hela. Varför kan man fråga sig?