Hotell

Som lagring av folk är vi vana med sedan urminnes tider även om namnet hotell dök upp betydligt senare i historian. Numera innefattar begreppet ett betydligt vidare omfång av olika typer av lagring, och då inte bara för människor eller djur, bohag och annat. Utan i samband med internets utveckling handlar det också om att lagra sina data. Antingen filer och arbetsmaterial men även rena hemsidor eller webbplatser som många vill kalla det för. Webbhotell blir där det korrekta namnet för att hysa sin hemsidan. Sedan kan man alltid för att få det att låta lite mer snofsig kalla det för hosting. Och visst kan det finnas lite nyansskillnader mellan hosting och webbhotell men i praktiken är det ungefär samma sak. Men ändå inte.